+91 8767914747, +91 9764014235

Home » राहण्याची सोय

राहण्याची सोय

आमच्या डॉरमेटरी, कॉटेजेस किंवा कुटीर मध्ये गावातील वास्तव्याचा पुरेपूर अनुभव घ्या. आपलं गावच्या शेतामध्ये नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या फळे व भाज्यांपासून बनलेल्या स्वादिष्ट अन्नाची चव चाखून आपल्यातील खवय्या तृप्त होईल. आपल्या कुटुंबापासून येथे आपण अमूल्य क्षण घालवण्यासाठी येथील विविध उपक्रमात सहभागी व्हा, निसर्गाच्या सानिध्यात राहा व येथील गोड आपल्या आठवणी आपल्या सोबत न्या.

एकदिवसीय सहल

प्रौढांसाठी : ४००/- रू.
मुलांसाठी : ३००/- रू. ( वय वर्ष ३ ते १० )
सकाळचे सत्र : सकाळी १० ते दुपारी 3
दुपारचे सत्र : दुपारी १ ते सायंकाळी ६
संध्याकाळचे सत्र : संध्याकाळी ५ ते रात्री १०
कमीतकमी २५ लोक आवश्यक

यात समाविष्ठ:चहा, नाश्ता, जेवण गोड पदार्थासाहित,
रेन डान्स,डी. जे बैलगाडी सफारी,बैठे व मैदानी खेळ,
कृषी पर्याटनावर आधारित सहल.

* तसेच जैन जेवण उपलब्ध *
* शाळा व कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांसाठी एक दिवसीय सहल सत्र : सकाळी १० ते साय. ५ वाजेपर्यंत *

एक रात्रीचे वास्तव्य

डोर्मेटरी : ६००/- रू. प्रत्येकी
कुटीर: ७००/- रू. प्रत्येकी
कॉटेज : ८००/- रू. प्रत्येकी
कॉटेज AC: १०००/- रू. प्रत्येकी
सुत रूम AC: १२००/- रू. प्रत्येकी

१ जेवण आणि १ नाश्ता

एक रात्रीचे वास्तव्य

डोर्मेटरी : ९००/- रू. प्रत्येकी
कुटीर: १०००/- रू. प्रत्येकी
कॉटेज : ११००/- रू. प्रत्येकी
कॉटेज AC: १३००/- रू. प्रत्येकी
सुत रूम AC: १५००/- रू. प्रत्येकी

२ जेवण आणि २ नाश्ता

* दोन रात्रीचे पॅकेज *
शाळा व कॉलेज च्या विद्यार्थ्यांसाठीरु. १७५० प्रत्येकी
४ नाश्ता, २ दुपारचे जेवण, २ रात्रीचे जेवण, कॅम्प फायर ,
रेन डान्स,डी. जे बैलगाडी सफारी,
ट्रॅक्टर सफारी, कृषी पर्याटनावर आधारित सहल,
प्रवास खर्च वगळता

पूर्ण दिवस सहल

प्रौढांसाठी : ५००/- रू.
मुलांसाठी : ४००/- रू. ( वय वर्ष ३ ते १० )
सत्र : सकाळी १० ते दुपारी ६

यात समाविष्ठ:चहा, नाश्ता, जेवण गोड पदार्थासाहित,
रेन डान्स,डी. जे बैलगाडी सफारी,बैठे व मैदानी खेळ,
कृषी पर्याटनावर आधारित सहल. तसेच जैन जेवण उपलब्ध

कौटुंबिक सहल, शालेय सहल, इंडस्ट्रीयल भेट (I.V. TOURS),
ऑफिस कॉन्फरन्स, वाढदिवस यांसाठी आधर्श ठिकाण.